Friday, January 28, 2011


* Ambiklah waktu utk berfikir, itu adalah sumber kekuatan
* Ambiklah waktu utk bermain, itu adalah rahsia dari masa muda yg abadi
* Ambiklah waktu utk berdoa, itu adalah sumber ketenangan
* Ambiklah waktu utk belajar, itu adalah sumber kebijaksanaan
* Ambiklah waktu utk mencintai dan dicintai, itu adalah hak istimewa yg diberikan Tuhan
* Ambiklah waktu utk bersahabat, itu adalah jalan menuju kebahagiaan
* Ambiklah waktu utk tertawa, itu adalah muzik yg menggetarkan hati
* Ambiklah waktu utk memberi, ia akan membuat hidup terasa bererti
* Ambiklah waktu bekerja, itu adalah nilai keberhasilan
* Ambiklah waktu utk beramal, itu adalah kunci menuju syurga !!

No comments:

Post a Comment